Gizlilik Sözleşmesi


www.yusracollectionn.com müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesini arttırabilmek amacıyla bazı kişisel bilgileri müşterilerinden talep etmektedir. Yüsra Collectionn bünyesinde saklanan müşteriye ait bilgiler yalnızca Yüsra Collectionn müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek, promosyon, kampanya çalışmalarını planlamak, e-bülten ve e-posta gönderilirken yaşanabilecek sorunlara çözüm getirmek amacıyla kullanılacaktır.

Daha fazla bilgi edinmek için Gizlilik Sözleşmesini detaylarıyla aşağıda bulabilirsiniz:

İşbu gizlilik sözleşmesi, internet üzerinde edinilen üye ve ziyaretçi kişisel bilgilerinin ne amaçla kullanıldığını ve bu bilgilerin toplanması, paylaşılması ve korunması prosedürünün işleyişini açıklamaktadır.

 

Gizlilik sözleşmesi, üyelik sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üyelik sözleşmesi’nde yer alan tanımlar, aksi belirtilmedikçe işbu gizlilik sözleşmesi için de geçerlidir. Üyeler ve/veya ziyaretçiler, www.yusracollectionn.com'u ziyaret ederek aşağıdaki maddeleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar. Aşağıda yer alan gizlilik sözleşmesi hükümlerinin herhangi bir kısmını ya da tamamını kabul etmeyen üyeler ve/veya ziyaretçiler’in www.yusracollectionn.com'u kullanmamaları gerekmektedir.

ÜYE BİLGİLERİNİN TOPLANMASI, KULLANIMI VE İFŞASI

Yüsra Collection, yusracollectionn.com’da sunulan hizmetlerin kullanımı amacıyla üyelere ait bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ad, soyad, elektronik posta adresi, adres, telefon numarası, kredi kartı bilgileri, vb. kişisel bilgileri toplamaktadır.

 

BİLGİLERİN KULLANILMASI VE İFŞASI

Sitenin belirli kısımlarının üyeler tarafından kullanılması ve ürün sipariş edilebilmesi için ziyaretçilerin www.yusracollectionn.com’da yer alan üyelik formunu doldurmaları ve üyelik sözleşmesini kabul etmeleri gerekmektedir. Üyeler, Yüsra Collection'e üye olmak için üyelik formunda kendilerine ilişkin talep edilen kişisel bilgilerini ve ayrıca satış işlemi gerçekleştirmek istemeleri durumunda da kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri, teslimat adresi, telefon numarası vb. bilgileri Yüsra Collection ile paylaşacaklardır. Söz konusu kişisel bilgilerin sunulmasının zorunlu olduğu ve talep edilen bilgilerin Yüsra Collection ile paylaşılmaması durumunda üyeler, www.yusracollectionn.com'da sunulan hizmetlerin bir kısmından yararlanamayacaklardır.

 

Kişisel Bilgiler, Yüsra Collection tarafından www.yusracollectionn.com'da sunulan ve işbu gizlilik politkası’nın ayrılmaz bir parçası olan üyelik sözleşmesinde tanımlanan hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılacak olup, söz konusu bilgiler www.yusracollectionn.com’un içeriğini, sunulan pazarlama girişim ve hizmetlerini ve piyasa bilgilerini geliştirmek amacıyla şirket içinde de kullanılabilir. Üyelerin Yüsra Collection'e vermiş oldukları kişisel bilgiler, hizmetin tam ve eksiksiz yerine getirilmesi, satış işleminin gerçekleştirilmesi, üye talepleri ve soruları kapsamında, Yüsra Collection tarafından Yüsra Collection'in çalışanları, alt işverenleri ve/veya anlaşmalı olduğu diğer kuruluşlar ile (banka, kargo şirketi, lojistik vb.) paylaşılabilecek ve bunlar tarafından kullanılabilecektir. Bu durumda Yüsra Collection, üye’nin kredi kartı bilgilerinin korunması için gerekli önemleri alacaktır. Yüsra Collection, sipariş ve teslimat konularında üyeler ile irtibata geçmek için kişisel bilgilerini kullanabilir ve üye olunmasını müteakip onay için elektronik posta gönderebilir. Ayrıca, Yüsra Collection www.yusracollectionn.com’un bakımıyla alakalı duyuruları elektronik posta yoluyla yapabilir.

 

Yüsra Collection, kişisel bilgileri devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi gibi durumlarda, kanuni ve yasal sebeplerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşları ile paylaşabilir. Yüsra Collection, kullanım şart ve koşullarına uyulmasını sağlamak, kendisinin ve üçüncü kişilerin haklarını korumak amacıyla da kişisel bilgileri paylaşabilir.

 

ÇEREZLER (COOKIES) VE DİĞER TEKNOLOJİLER

“Çerezler” www.yusracollectionn.com’a erişim için kullanılan bilgisayarın ana belleğindeki bir karakter dizisi içeren küçük dosyalardır. Üyeler, tarayıcılarında uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanımına izin verebilir ya da kısıtlayabilirler. Yüsra Collection, üyeler’in sipariş vermeleri ve vermiş oldukları siparişlerin satın alınmasını sağlamak amacıyla "çerezler" kullanmaktadır. Bu sebeple, üyeler’in çerezleri kısıtlamaları halinde, www.yusracollectionn.com’un tüm özel linklerinden faydalanmaları mümkün olmayacaktır.

 

BİLGİLERİN KORUNMASI

Üye’nin her türlü kişisel bilgisi, www.yusracollectionn.com tarafından hizmetin sunumu amacıyla saklı tutulur. Yüsra Collection, kişisel bilgilerin korunması amacıyla, gerekli her türlü güvenlik önlemini alacak ve uygulayacaktır. Söz konusu güvenlik prosedürü, bilgilerin saklanmasını, erişilebilirliğini ve gizliliğini kapsamaktadır. Ancak üye, internetin çok güvenli bir ortam olmadığını kabul etmektedir.

 

Yüsra Collection, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek adına, www.yusracollectionn.com’da sunulan hizmetleri ve toplanan bilgileri denetlemek üzere üçüncü kişiler tayin edebilir. Yüsra Collection, bu üçüncü kişilere kişisel bilgilerin kullanımı için herhangi bir yetki vermemektedir. Yüsra Collection'in, üçüncü kişilerin haksız kişisel bilgi ifşasından doğacak hukuki sonuçlar açısından herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

SİTE VE BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ

Üyeler, www.yusracollection.com'u ziyaret ederek aşağıdaki maddeleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar. Yüsra Collection, işbu gizlilik sözleşmesi ile ilgili her zaman değişiklik yapabilir. Yapılan değişiklikler, söz konusu değişiklikleri içeren gizlilik sözleşmesi’nin www.yusracollectionn.com'da yayınlanması ile geçerlilik kazanır. Gizlilik sözleşmesi’nde yapılan değişikliklerden haberdar olmak tamamen üyenin sorumluluğundadır. Üyenin değişikliği içeren gizlilik sözleşmesini www.yusracollectionn.com'a yüklenmesi sonrasında www.yusracollectionn.com'u kullanmaya devam etmesi, söz konusu değişikliği kabul ettiği anlamına gelir.

 

Sitede bulunan kişisel bilgiler, Yüsra Collection iletişim kampanyaları (elektronik posta, bülten vs.) dahilinde üyelere bilgi vermek amacıyla kullanılabilir. Üyeler, bahse konu olan tanıtımlardan haberdar olmak istemezler ise, diledikleri zaman info@yusracollectionn.com adresine elektronik posta göndererek bu aktiviteyi durdurabilirler.

 

İLETİŞİM

Üyeler site ya da gizlilik politikası ile ilgili her türlü görüşü info@yusracollectionn.com adresinden Yüsra Collection'e ulaştırabilirler.

 

DIŞ BAĞLANTILAR

Bu gizlilik politikası sadece Yüsra Collection'in üyelerden veya ziyaretçilerden topladığı veya edindiği bilgilerin kullanılmasını ve açıklanmasını düzenlemektedir. Yüsra Collection'in üçüncü kişilerin www.yusracollectionn.com’a koymuş olduğu hiçbir bağlantıdan (linkten) ötürü sorumluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu bağlantıların kullanımından ötürü oluşan risk, üye’nin kendisine aittir ve eğer varsa üçüncü kişinin gizlilik politikası kapsamındadır.

 

ÇEVRİMDIŞI BİLGİ TOPLANMASI, KULLANIMI VE İFŞASI

Yüsra Collection tarafından toplanan kişisel bilgilerin çoğunluğu çevrim içi olarak toplanmaktadır. İşbu gizlilik politikası, sadece çevrimiçi (online) toplanan bilgiler için geçerlidir.